Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC OGŁASZA
II ustny przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy Alejach Lipowych w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 19.04.2018 r. 
o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zgorzelcu przy Alejach Lipowych , w ewidencji gruntów oznaczone jako:
Działka nr 5/42, Obr. III, AM-6 o pow. 1126 m2
Cena wywoławcza netto: 63.700,00 zł*
Wadium: 6.370,00 zł
*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015466/3, która w dziale III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 05.12.2017 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 12.04.2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 5/42, Obr. III, AM-6.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.
1. Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.