Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Sprzedaż budynku użytkowego w Lwówku Śląskim

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29-czerwca 2017r. Nr XXXVIII/328/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14-września 2004r. (Dz. U. Nr 207/2004, poz. 2108 ze zm.) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
-o g ł a s z a:
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości: budynek użytkowy (była sala kinowa) o pow. użyt.235,50 m2, usytuowany w Lwówku Śląskim przy ul.Daszyńskiegowraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użyt.20,70 m2oraz udziale100-w budynku oraz działce nr315/3o pow.0,0323 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 143.500,00 zł
W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą- KW JG1S/00035423/1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłaceniew a d i u mw wysokości10 -ceny wywoławczej tj.kwoty:14.350,00 złw terminie do dnia16.04.2018r.(włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek ŚląskiNr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.
Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.
Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatno-ściami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1miesiąca od daty wygrania przetargu przy-stąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg odbędzie się dnia20.04.2018r.(piątek) o godz. 08.45w pokojunr 3tut. Urzędu (parter) brama „A”
Uwaga:Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 3a, tel. (75)647-78-72.
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.