Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Sprzedaż działki niezabudowanej w obrębie miasta Lwówek Śląski

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2017 r. nr XXXVIII/328/17 
wsprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościamiGminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
(Dz.U. nr 207/04, poz. 2108 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 211/5 o powierzchni 
0,4295 ha,położonej w obrębie 4 miasta Lwówek Śląski przy ul. Złotoryjskiej. Działka o nieregularnym kształcie, 
posiadająca bezpośredni dostęp komunikacyjny do drogi utwardzonej. Teren obecnie nie jest użytkowany.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego częściowo oznaczona jest symbolem12 MN 
– jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo symbolem7KDW – jako tereny dróg 
i ulic wewnętrznych oraz położona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej i w części w strefie ochrony konserwatorskiej „B” obszarów ruralistycznych; 
na działce znajduje się stanowisko archeologiczne nr 63.
W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ww. nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą 
KWJG1S/00033020/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 108.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia20.04.2018 r. (piątek) o godz.10.00 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter), brama „A”.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłaceniew a d i u m w wysokości10% ceny wywoławczej, tj. kwoty:10.800,00 zł, w terminie do dnia16.04.2018 r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląskinr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.
Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca ww. nieruchomości w terminie do 1-go miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej, w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Uwaga:Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 5, 
tel. (75) 647-78-72.
Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.