Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym w Gminie Lwówek Śląski

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29-czerwca 2017r. Nr XXXVIII/328/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14-września 2004r. (Dz. U. Nr 207/2004, poz. 2108 ze zm.) - Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
-o g ł a s z a:
II przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż działki nr 58/1 o pow. 0,0553 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonym w obrębie 1 m. Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 18.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 99.000,00 zł
W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą -KW JG1S/00033685/1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłaceniew a d i u mw wysokości10 -wartości nieruchomości (ceny wywoławczej) tj. kwoty:9.900,00 złw terminie do dnia16.04.2018r. -włącznie, które należy wpłacić lub na konto Gminy Lwówek ŚląskiNr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.
Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.
Zastrzega się, że w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatno-ściami wobec Gminy Lwówek Śląski.
Nabywca w/w nieruchomości w terminie 1miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania aktu notarialnego w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg odbędzie się dnia20.04.2018r.(piątek) o godz. 0900w pokoju nr 3, brama-A (parter) tut. Urzędu.
Uwaga:
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 3a, tel. (75)647-78-72.
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.