Dzisiaj jest: 16.1.2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w Wałbrzychu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1 ogłasza przetarg nieograniczony – ustny  na  ustanowienie  odrębnej własności lokali mieszkalnych: 
                 - przy ul. Blankowej 15/29, IX piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni
                   łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
                   Cena wywoławcza wynosi  83 630,00 zł, wadium – 4 182,00 zł.
                   Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.
 
                 - przy ul. Fortecznej 10/25, VIII piętro, składający się z trzech pokoi, kuchni
                   łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,70 m2.
                   Cena wywoławcza wynosi 146 720,00 złwadium – 7 336,00 zł.
                   Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.
 
            Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.          
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 23.04.2018 r.                           
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 23.04.2018 r. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.
            W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni).
            Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
            Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane  (t.j. Dz.U. 2017.1332).    
            Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia  i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni –         w terminie do dwóch miesięcy  od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.  
            Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty      sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74  66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz      pod nr tel. 74  66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.      
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 
 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.