Dzisiaj jest: 16.1.2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przetarg na remont klatek schodowych w Jeleniej Górze

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl, tel. (75) 753-10-73, fax ( 75 )75 43 290 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont klatek schodowych budynku przy ul. Noskowskiego 4 w Jeleniej Górze - klatka nr XI i XII.” Wymagane wadium : 3800,- PLN Termin realizacji – do dnia 28.09.2018r. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. ( 75 ) 75 310 73, w godz. od 800 do 1400 – we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 800 do 1600 – w poniedziałki i czwartki, lub za pośrednictwem poczty od dnia 20.04.2018 roku. (cena SIWZ: 36,90 zł. brutto) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną w SIWZ w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Różyckiego 19 , pok. 220 do godz. 1000 dnia 10.05.2018 roku, Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze. Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert. Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 91 1020 2124 0000 8702 0006 8676 w banku PKO BP S.A. oddział w Jeleniej Górze lub w kasie JSM. Opłatę za SIWZ w kwocie 36,90 zł. brutto należy wpłacać przelewem, na konto JSM. Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.