Dzisiaj jest: 16.1.2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Sprzedaż środków transportu we Wrocławiu

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział we Wrocławiu 
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY
na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu

Tabela 1
Lp Marka , model Nr rejestracyjny/ fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza brutto Stawka podatku Vat [%] Uwagi
1 Caterpillar 302.5 minikoparka  CAT3025CHGBB00329 2007 34 400,00 23
2 Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet DW715NC 2010 16 100,00 23 Pojazd uszkodzony w kolizji
3 Fiat Panda van 1.2 DW917GU 2008 4 050,00 23
4 Ford Transit 260S 2.2 TDCi DW092NE 2010 21 900,00 23
5 Ford Transit 300L 2.2 TDCi DW392GU 2008 20 200,00 23
6 Ford Transit 300L 2.2 TDCi DW692JE 2008 10 400,00 23
7 JCB MIDI CX koparko-ładowarka  Nie czytelny 2008 45 500,00 23
8 Melex W6F 22R wózek akumulatorowy 195599 1996 2 800,00 23
9 Peugeot Boxer 3.0 HDI DW528PX 2011 32 000,00 23
10 Skoda Citigo Active 1.0 i DW060TX 2013 15 800,00 23 Pojazd uszkodzony w kolizji
11 Terex TC16 minikoparka TC00160698 2008 30 100,00 23
12 VW Caddy 2.0 SDI DW667GX 2008 13 000,00 23 Pojazd uszkodzony w kolizji
13 VW Transporter T5 2.5 TDi DW668GX 2008 26 700,00 23
14 Wiola W2 przyczepa laweta DW138HP 2008 2 400,00 23
15 Wiola W4 przyczepa laweta DW279PP 2006 2 600,00 23


1.Prowadzącym przetarg jestTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,Oddział we Wrocławiu: pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.
2.Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia2018-05-29o godzinie 1200 w salinr 101 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
3.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek transportu, z zastrzeżeniem pkt.7.
4.Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie:www.tauron-dystrybucja.pl(odnośnik: PrzetargiePozostałe ogłoszenia,Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław,Rodzaj postępowania, sprzedaż).
Formularze ofertowe dostępne będą również w miejscu oglądania pojazdów.
5.Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie,w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, 
ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wrocław, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „Przetarg pisemny na środek transportu nr ……e(oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2018-05-29 godz. 1200”
6.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
7.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem„ZMIANA” lub„WYCOFANIE”.
8.Oferty należy składać do dnia2018-05-29 do godz. 1100 w Kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
9.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
10.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
11.W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.
12.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).
13.Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia 2018-06-22.
14.Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
15.Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
16.Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej:www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: PrzetargiePozostałe ogłoszenia,Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław,Rodzaj postępowania,sprzedaż).
17.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.
18.Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
19.Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądaćw dniach od 2018-05-17 do 2018-05-28 w godzinach od900 do 1200 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
20.Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny900 do 1200:
Dział Transportu, tel. 71/8893623, 71/8893619 71/8893629.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.