Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Sprzedaż nieruchomości położonej w Olszynie


Burmistrz Olszyny
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach przylegających do siebie działek: nr 490/1 o powierzchni 0,0949 ha - zabudowanej fundamentami i piwnicami budynku wielorodzinnego o powierzchni zabudowy 340,90 m2 (rozpoczęta, lecz niezabezpieczona budowa) i niezabudowanej nr 490/6 o powierzchni 0,1328 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości, według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów, wynosi 0,2277 ha i objęta jest księgą wieczystąKW nr JG1L/00027861/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (symbol planu 1MW/U).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie obowiązującymi przepisami sprzedaż działki zabudowanej nr 490/1 zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, natomiast do ceny sprzedaży działki niezabudowanej nr 490/6 doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu21.06.2018 r. o godz. 9.00w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olszynie przy ul. Wolności 6, pokój nr 5.
Wadium wynosi8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „wadium – przetarg działki nr 490/1 i 490/6”.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, zamieszczone na stronie internetowej BIP:www.bip.olszyna.nv.pl oraz na stronie internetowej urzędu:www.olszyna.pl
Informacje dot. przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olszynie,59-830 Olszyna, ul. Wolności 6 (budynek B), tel. 75 721 20 50 w. 45.
Olszyna, dnia 17.05.2018 r.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.