Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetarg na nabycie nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A,

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Sławika 12

Przedmiot przetargu: działka gruntu numer 362/80 o pow. 745 m2 i własność posadowionego na nim budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w zabudowie wolnostojącej, piętrowego, podpiwniczonego, z nieużytkowanym poddaszem.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 5 w dniu 12.06.2018 r., o godzinie 1000.

Cena wywoławcza – 100 000,00 zł

Wadium – 10 000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożą ofertę wg n/w wymagań.

Oferty do przetargu zawierające dane oferenta (osoba fizyczna: adres, PESEL, kopia dokumentu tożsamości; osoba prawna: adres siedziby, NIP, REGON, KRS i inne) oraz dowód wpłaty wadium i oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem przetargu na nabycie prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości” najpóźniej do dnia 11.06.2018 r., do godziny 1400.

Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom zwrócone  w terminie  do 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta bankowego. 

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: wpłaty wylicytowanej kwoty w ciągu 14 dni od daty odbycia przetargu na rachunek Spółdzielni oraz poniesienia kosztów notarialno - sądowych.

 Wystawioną do przetargu nieruchomość można oglądać w dniach 04 - 07 czerwca 2018 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Dodatkowych informacji udziela dział organizacyjno-prawny SM „JAS-MOS” pok. nr 1, nr tel. 32 47 626 36 - 38 wew. 34.

 Umowa notarialna  zawarta zostanie w kancelarii wskazanej przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.