Dzisiaj jest: 16.2.2019, imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Zbycie garaży w Sulejowie

Zarząd Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb. przy ul.Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej, na zbycie lokali – garaży znajdujących się w Sulejowie przy ul.:

1. Konecka lokal - garaż nr 1 o powierzchni użytkowej 15,80m² 
wraz z udziałem wynoszącym 9,091% co stanowi 1580/17380 części w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 243/1 i 241/5 o łącznej powierzchni 0,0314ha, objętych księgą wieczystą Nr PT1P/00035608/2.
Cena wywoławcza wartość rynkowa lokalu - garażu wynosi - 10.700,00 zł
Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i  pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Minimalne postąpienie wynosi 200,00zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz pozostałe koszty związane ze zbyciem lokalu – garażu ponosi nabywca.

Bliższych informacji o w/w lokalu-garażu można uzyskać w Administracji „Centrum” przy ul. Jagiellońskiej 7 tel . 44/647-61-22 .
Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2018r. w siedzibie PSM przy ul. Belzackiej 66 o godz.11:30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000 zł na konto Spółdzielni w Raiffeisen Bank S.A. nr 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.
Z dowodem wpłaty wadium należy się zgłosić do pok. nr 13 w siedzibie Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Belzackiej 66 w terminie do dnia 25.06.2018r. do godz. 13:00
Związane z wylicytowanym prawem wynosi 21 dni licząc od dnia przetargu. Nie dokonanie w tym terminie wpłaty wylicytowanej kwoty i nie podpisanie aktu notarialnego, powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.psmpt.com.pl (Dział Akty Prawne)

 
Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.