Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Poszerzenie nawierzchni z płyt MEBA w Słupsku

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 
ogłasza zapytanie o cenę na poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej w nieruchomości Wiatraczna 4B w Słupsku

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na : Wiatraczna 4B w Słupsku poszerzenie istniejącej nawierzchni z płyt MEBA w kierunku wschodnim i wzdłuż istniejącego chodnika z kostki betonowej. Zakres prac do wykonania obejmuje – załącznik nr 2 przedmiar robót stanowi on materiał pomocniczy, uszczegóławiający przewidywany zakres prac do wykonania wraz z orientacyjnymi wymiarami, wielkości w nim podane należy zweryfikować Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w budownictwie na podstawie art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2018.1202 j.t. ) . Każdy oferent obowiązany jest dokonać wizji lokalnej . Informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można u Pana Jana Koperskiego , w siedzibie Spółdzielni – pokój 6 w godz. od 800 do 1300 Ofertę , wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni z następującym oznakowaniem : „Wiatraczna 4B-wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni z płyt MEBA „. Preferowany termin wykonania zadania 18.10.2018 r. W ofercie należy podać ; 1. Cenę brutto wykonania zadania. 2.Termin wykonania zadania Ofertę prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 28.08.2018 r. do godz. 15 00 . O wyborze oferty zawiadomimy oferenta wygrywającego, jak również wynik zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.