Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na remont elewacji budynku w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7
NIP 724-000-41-94REGON 000875900
tel. 42 684-21-85fax. 42 684-56-94
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 21 przy ul. Rzgowskiej 62 w Łodzi.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można nabyć w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu wpłaty w wysokości 30,00 zł na konto Spółdzielni 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia02.10.2018 r. do godz. 1700
Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi w dniu03.10.2018 r., o godz. 1100w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni.
Wysokość wadium: 25.000,00 zł
Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych: Hanna Sobierska – tel. 42 687 30 13
w zakresie przedmiotu zamówienia:
– Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” - Andrzej Tomczyk - tel. 42 684-35-30

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.