Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego we Wrocławiu

SMLW „POPOWICE” ul. Popowicka 28 , 54-237 Wrocław ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Adres lokalu: Wrocław, ul. Niedźwiedzia;
Powierzchnia: 66,20 m²;
Lokal w przyziemiu budynku;
Branża: biuro, usługi;
Stawka minimalna: 16,00 zł (netto) za 1m² powierzchni (plus opłaty za media, podatek od nieruchomości );
Wadium: 1900,00 zł

 Wadium należy wpłacić na konto PKO BP I O/Wrocław
41 1020 5226 0000 6302 0214 2990

Miejsce i termin składania ofert: 
Sekretariat SMLW „Popowice”
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
do dnia 18.10.2018r., do godz. 10ºº
 
Sposób składania ofert: 
Oferta w zaklejonej kopercie zawierająca :
1.stawkę za dzierżawę w zł netto za 1m² powierzchni (plus opłaty za media i podatek od nieruchomości);
2. branżę;
3. nazwę i adres Oferenta;
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji lub KRS;
4. numer Regon i NIP;
5. dowód wpłaty wadium;
6. oświadczenia Oferenta o zapoznaniu się z:
 a) regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni ( w tym Regulamin rozliczenia c.o., wody, Regulamin określający tryb pozyskiwania najemców lokali użytkowych);
 b) propozycją umowy najmu (do wglądu).
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
sala konferencyjna SMLW „Popowice” 
ul. Popowicka 28 Wrocław
18.10.2018r., godz. 11ºº

Szczegółowych informacji na temat lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerami telefonu 071 355-63-73 wew. 227 , 601-586-233.
Lokal można oglądać do dnia składania ofert.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.