Dzisiaj jest: 22.3.2019, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Przetarg na roboty remontowe w Słupsku

Remont balkonów oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych w budynku
Data zamieszczenia:    2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego:    Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1
ul. Prusa 6
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. 725 757 809
aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl
Województwo:    pomorskie
Miasto:    Słupsk
Wadium:    ---
Nr telefonu:    ---
Termin składania ofert:    2018-12-07 01:00:00
Dokumenty do pobrania    
załącznik
Nr sprawy: AWiL 1/183/2018
OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 6 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 - Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku
zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: remont 8 balkonów oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- remont 8 balkonów na elewacji frontowej budynku zgodnie z projektem budowlanym

- wykonanie pionowej hydroizolacji od strony ulicy, podwórza oraz szczytu budynku zgodnie z załączonym projektem

Dokument nr: AWiL 1/183/2018

Składanie ofert: 
Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta - remont 8 balkonów oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6"
2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.12.2018 r. o godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji: 
3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019

Wymagania: 
4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć: kosztorys ofertowy.
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.
Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Kontakt: 
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godz. od 8:00 do 14:00.
 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.