Dzisiaj jest: 22.3.2019, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Najem lokalu użytkowego w Gdańsku

ZARZĄD S.M. „CHEŁM” URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 25C/1 :

Lokal użytkowy o powierzchni 215,32 m2, usytuowany na parterze ( między pocztą a sklepem "Biedronka" )

Informacje dotyczące właściciela lokali:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm”
ul. Stanisława Worcella 33
80-809 GDAŃSK-CHEŁM
Reg. 000833183 NIP 583-000-37-57
numer rachunku bankowego:
PKO BP S.A. I O/Gdańsk 88 1020 1811 0000 0102 0014 1820
adres strony internetowej Spółdzielni:
www.smchelm.pl
Zasady przeprowadzenia konkursu ofert:

miejsce składania ofert: siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” ul. Stanisława Worcella 33 – Gdańsk, pokój nr 5 ( kancelaria, parter ).
termin składania ofert w zamkniętych, opieczętowanych kopertach: do dnia 30.11.2018 r
wysokość wadium: 1.500,00 zł
Składana oferta powinna zawierać:

imię, nazwisko, nazwę oferenta i adres
datę sporządzenia oferty
oferowaną cenę netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni
proponowane przeznaczenie lokalu
termin związania ofertą zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu tj. 30.11.2018 r
w przypadku osoby fizycznej, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej NIP i Regon, zaś w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - odpis z KRS, Regon, NIP
kserokopię dowodu wpłaty wadium
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
Tryb wyboru najemcy lokalu użytkowego:

wszystkie oferty zostają zarejestrowane w książce korespondencji i przekazane pracownikowi Działu Handlu i Usług celem sprawdzenia kompletności złożonych ofert.
kierownik Działu Handlu i Usług przekazuje wszystkie oferty Zarządowi ze swoją rekomendacją najkorzystniejszej oferty dla Spółdzielni. Zarząd dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się przede wszystkim ceną ( stawką czynszu ) oraz innymi warunkami najmu, w tym planowanym przeznaczeniem – zaproponowanymi w ofercie.
Informacja o wyborze Najemcy na lokal użytkowy, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
UWAGA ! Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.