Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetarg na wymianę drzwi w Jastrzębiu-Zdroju

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Słoneczna 18A ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYMIANA DRZWI DO PIWNIC I  DRZWI WEJŚCIOWYCH

Wymagania ofertowe można otrzymać w cenie 61,50 zł w dniach od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r. 
w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 6 lub pobrać poniżej po przesłaniu potwierdzenia wykupu wymagań ofertowych wraz z danymi firmy (nazwa, adres, NIP) na e-mail: przetargi@smjasmos.pl

 Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wymagania ofertowe:  81 1020 2472 0000 6102 0018 1735

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaakceptują tryb przeprowadzenia przetargu określony 
w obowiązującym w SM „JAS-MOS”  Regulaminie Przetargowym oraz spełnią i wykupią wymagania ofertowe 
i wpłacą wadium w wysokości 2 000,00 zł najpóźniej do 11.02.2019 r. do godz. 8:30.

 Oferta powinna być dostarczona w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, oznakowanych zgodnie z założeniami wymagań ofertowych.

 Ofertę wraz z ceną należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 11.02.2019 r. do godz. 8:45.

 Przetarg zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 dni od daty otwarcia.

 Oferta jest ważna przez okres 60 dni od daty jej złożenia.

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyn.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:  Grzegorz Bała   – tel. (32) 4762636 wew. 51

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.