Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetarg na obsługę prawną w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bieżanów” w Krakowie, ul. Mała Góra 6

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prawną SM „Nowy Bieżanów”


Specyfikację Przetargową ( dalej SP ) można pobierać w siedzibie Spółdzielni 
tj. Kraków, ul. Mała Góra 6, pokój nr 5 w godz. 1000 -1400 ( za wyjątkiem czwartków i dni wolnych od pracy ) 
w terminie od 11.02.2019 r. do 21.02.2019 r. 
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami Pani Aneta Mak tel. +12 652-24-09
Specyfikacja Przetargowa jest bezpłatna. W celu uzyskania SP należy złożyć pisemny wniosek zawierający dane oferenta, NIP, REGON

i czytelny podpis.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Spółdzielni zgodnie 
z warunkami Specyfikacji Przetargowej. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: www.smbiezanow.pl
Oferty należy składać zgodnie z SP. 
Oferenci zostaną powiadomieni o II etapie postępowania przetargowego.

S.M. „Nowy Bieżanów” zastrzega sobie możliwość dowolnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu w całości 
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.