Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetarg na remont instalacji c.w.u. w Kamiennej Górze

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:


„Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 3-39
„Kamienna Góra ul. Baczyńskiego 2-6, 8-14, 16-22, 21-23, 24-28, 25-29

– Wymiana instalacji C.W.U.”


Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie  Spółdzielni

przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15-02-2019r. do godz. 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 15-02-2019r. o godz.1015


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

-       pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy

ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5  lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 34.

 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.