Dzisiaj jest: 15.7.2019, imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Przetarg na wymianę wewnętrznej linii zasilającej w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź, ul. Lelewela 3/7
NIP 724-000-41-94REGON 000875900
tel. 42 684-21-85fax 42 684-56-94

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: wymianę wewnętrznej linii zasilającej wraz z przewodami zasilającymi lokale mieszkalne w nieruchomościach: nr 16 ul. Mochnackiego 15/19 /klatki I ÷ III/, nr 3/4
ul. Zarzewska 50 /klatki I ÷ IV/, nr 9/10/11 ul. Zarzewska 50 /klatki I ÷ VI/

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniach zawarte są
w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, które można nabyć w sekretariacie Spółdzielni po dokonaniu wpłaty w wysokości 25,00 zł/szt. na konto Spółdzielni
03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S.A.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia26.02.2019 r. do godz. 17.00.
Otwarcie ofert z udziałem Oferentów nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni w dniu28.02.2019 r. o godz. 11.00.
Wysokość wadium: 7.000,00 zł
Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udzielają:
w kwestiach formalnych: Hanna Sobierska – tel. 42 687-30-13
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” – Mariusz Tyburski – tel. 42 684-35-30

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.