Dzisiaj jest: 18.9.2019, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Przetarg na remont klatek schodowych budynku mieszkalnego w Warszawie

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO SBM „URSYNÓW” PRZY UL. JANOWSKIEGO 11.


Termin składania ofert:  04.04.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   04.04.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 01.04.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego SBM  „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl
SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga !!! w dniu 19.03.2019r. dokonano uaktualnienia i uszczegółowienia STWiOR.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.