Dzisiaj jest: 25.5.2019, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Przetarg na roboty sanitarne w Skierniewicach

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach
ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. (046) 833 20 57, fax (046) 833 40 75

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2019 roku, we własnych zasobach mieszkaniowych następujących robót remontowych:

- robót sanitarnych
- robót drogowych


Termin realizacji zadań, wysokość wadium i sposób jego wpłaty, termin i miejsce otwarcia ofert oraz zakres prac do wykonania, a także wszelkie informacje dotyczące przetargów określone zostały w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (oddzielnie dla każdej z robót), które są do nabycia w siedzibie SSM przy ul. Kopernika 5 pokój nr 1, telefon (046) 833 61 83.
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Kopernika 5 pokój nr 5 do dnia 24.04.2019 r. do godz. 9.00.
W przetargach mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi określone w poszczególnych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

SSM zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty i odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.