Dzisiaj jest: 23.8.2019, imieniny: Apolinarego, Miły, Róży

Przetarg na roboty remontowe instalacji kanalizacji w Ostrołęce

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej„Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług …”, na wykonanie remontu części instalacji kanalizacji sanitarnej w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Ostrołęce:

- przy ul. Celulozowej 2;

- przy ul. Prądzyńskiego 17

- przy ul. S. Jaracza 4A.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gen. J. Hallera 13, pok. Nr 14, Tel. 29/7666381 w. 34 – w dni powszednie, w godz. od 900 do 1400 (odbiór SIWZ osobisty).

Termin realizacji prac – do 30.09.2019r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 06.05.2019r., do godz. 1400,

w  wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat

Termin składania ofert upływa 06.05.2019r., godz. 1400.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, odrzucenia oferty bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.