Dzisiaj jest: 18.9.2019, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego w Jeleniej Górze

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Projekt budowlany z elementami wykonawczymi , przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia polegającego na wykonaniu oświetlenia traktów pieszych przy budynkach w zasobach mieszkaniowych Administracji „ Jedynka”.

 chodnik wzdłuż budynków Karłowicza 31
 chodnik wzdłuż budynków Karłowicza 29
 chodnik wzdłuż budynków Karłowicza 3
 chodnik wzdłuż budynków Różyckiego 1
 chodnik wzdłuż budynków Różyckiego 9
 chodnik wzdłuż budynków Różyckiego

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz 8 00-1400 , lub pocztą od dnia 20.05.2019 r.
( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH ” , zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,
do dnia 03.06.2019 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 9:15
( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.