Dzisiaj jest: 4.7.2020, imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych w Szczecinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie za lata 2019, 2020.


W ofertach należy przedstawić:

1/ cenę wykonania usługi obejmującą badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020,

2/ aktualny odpis wpisu na listę firm audytorskich,

3/ spełnienie kryteriów prowadzonej działalności, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Dz.U. 2019, poz.1421,

4/ aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,

5/ metody i harmonogram prac badania sprawozdań finansowych,

6/ dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia, w szczególności w spółdzielniach mieszkaniowych (w tym listę referencyjną),

7/ określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdań z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oferty prosimy składać pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNY DOM” w SZCZECINIE za lata 2019, 2020” w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 16.09.2019.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i wydania opinii

- za rok 2019 do 16 marca 2020 roku,

- za rok 2020 do 15 marca 2021 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz odstąpienia od wyboru
oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Adres do składania zapytań dotyczących zaproszenia do składania ofert – elipinska@wdom.pl 

Przetargi w Szczecinie

Aktualne przetargi w Szczecinie
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.