Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego w Warszawie

ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie, ul. Targowa 80/82.


ogłasza przetarg na opracowanie projektu remontu balkonów wraz z renowacją elewacji budynku przy ul. Szanajcy 3 w Osiedlu “Jagiellońska” RSM “Praga”.

Termin składania ofert do dnia 30.09.2019r. do godz. 10.00 w pokoju nr 1 w siedzibie Administracji Osiedla “Jagiellońska”  przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019r. o godz. 11.00 w Administracji Osiedla.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

p. Izabella Jurczyńska (pok. nr 6 tel. 22 518-90-16 , e-mail: izabella.jurczynska@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętych Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05 października 2018r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Przetarg na opracowanie projektu budowlanego w Warszawie

Aktualne przetargi w Warszawie
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.