Dzisiaj jest: 28.7.2021, imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na remont loggii

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza
przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia remont loggii w budynkach mieszkalnych w Szczecinie:

Zadanie 1, ul. Walentynowicz 3, 3a - 55 szt. loggii
Zadanie 2, ul. Zawadzkiego 121-135 - 7 szt., Zawadzkiego 79, 81 - 3 szt., Szafera 128, 130 - 10 szt., Szafera 74, 76 - 16 szt., Szafera 70, 72 - 15 szt., Szafera 84-94 - naprawa bocznych ścian loggii, Szafera 6 - 2 szt., Romera 31-45 - 9 szt., Romera 17, 19 - 8 szt., Romera 13, 15 - 7 szt., Zawadzkiego 41-49 - 4 szt., Zawadzkiego 99-103 - 7 szt., Szafera 16, 18 - 15 szt. (łącznie 103 szt. loggii)

Wadium:
Zadanie 1: 2 000,00 zł
Zadanie 2: 4 000,00 zł

Termin wykonania: 30.04.2020 r. Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, którą w cenie 50 zł, termin można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.

Wadium należy wnieść do dnia 13.11.2019 r. do godziny 1050 w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 1050 w dniu 13.11.2019 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 1100 w dniu 13.11.2019 r.

Termin związania z ofertą 60 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.

Przetargi w Szczecinie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.