Dzisiaj jest: 18.10.2018, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Naprawa poszyć dachowych

Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” Sp. zo.o. w Sosnowcu
ogłasza przetarg nieograniczony nr DST/844/BJ/2017 nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na
Roboty budowlane dotyczące napraw poszyć dachowych, rynien, robót dekarskich konserwacyjnych oraz innych robót budowlanych wykonanych wtrybie awaryjnym w budynkach należących do zasobów mieszkaniowych KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. zo.o. w Sosnowcu


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r.ogodzinie9.00 w Sali Konferencyjnej KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. zo.o. w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej 1.
Termin składania ofert: do dnia 28.11.2017 r. do godziny 8.00.
Termin realizacji umowy:od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Oferty przetargowe należ yskładać w Sekretariacie KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. zo.o.w Sosnowcu w terminie podanym powyżej w zamkniętych iopisanych kopertach:
Oferta na: „Roboty budowlane dotyczące napraw poszyć dachowych, rynien,robót dekarskich konserwacyjnych oraz innych robót budowlanych wykonanych w trybieawaryjnym wbudynkach należących do zasobów mieszkaniowych KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. zo.o. w Sosnowcu. Nie otwierać przed28.11.2017r. – godzina 9.00”.
Kryterium wyboru ofert stanowić będzie cena jednostkowa roboczogodziny wraz znarzutami – 100%.
OdbiórWymagań ofertowych w Dziale Mieszkaniowo-Socjalnym, Sekcja Techniczna, od poniedziałku do piątku wgodzinach 9.00-14.00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik Sekcji Technicznej od poniedziałku do piątku  wgodzinach 9.00-14.00 –tel. 32 292 28 51 wew. 118.
Z Regulaminem udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r..., wg którego prowadzone jest postępowanie, można zapoznać się wSekcji Technicznej oraz na stronie internetowej:www.kwkkazimierzjuliusz.pl wzakładce „przetargi własne”.
Zamawiający oraz oferenci związani są regulaminem oraz wymaganiami ofertowymi do zakończenia postępowania przetargowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- Swobodnego wyboru oferty,
- Uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
- Unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Umowa zoferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta wterminie 2 dni.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.