Dzisiaj jest: 18.10.2018, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Darłowie

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w dniu 20 grudnia 2017 roku:
1. godz. 9:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Darłowie przy ulicy Sportowej 28 o łącznej powierzchni 1490 m2(0,1490 ha), w skład której wchodzą 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi:25/47położona w obrębie ewidencyjnym numer7o powierzchni31 m2(0,0031 ha), dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/ 00026857/4 i 27/61położona w obrębie ewidencyjnym numer10 o powierzchni 1459 m2 (0,1459 ha), dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/ 00029061/8.

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy ,,R” o klasie bonitacyjnej IVa.
Cena wywoławcza nieruchomości - 140.000,00 złotych.
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych.
Postąpienie wynosi nie mniej niż - 1.400,00 złotych.
2. o godz. 10:30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Darłowie przy ulicySportowej 30, którą stanowi działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym27/62),położona w obrębie ewidencyjnym numer10, o powierzchni 2000 m2 (0,2000 ha), dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/ 00029061/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: ,,R” o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 1455 m2 (0,1455 ha) i ,,R” o klasie bonitacyjnej IVa powierzchnia 545 m2(0,0545ha).
Cena wywoławcza nieruchomości - 176.000,00 złotych.
Ustanowione wadium - 9.000,00 złotych.
Postąpienie wynosi nie mniej niż - 1.760,00 złotych.
3. godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Darłowie przy ulicySportowej 32 o łącznej powierzchni 2052 m2(0,2052 ha), w skład której wchodzą 2 działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi:27/64,o powierzchni 25 m2(0,0025 ha) i 27/48o powierzchni 2027 m2 (0,2027 ha),w obrębie ewidencyjnym numer 10, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/ 00029061/8. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek gruntowy: ,,R” o klasie bonitacyjnej IIIa - powierzchnia 778 m2(0,0778 ha) i ,,R” o klasie bonitacyjnej IIIb - powierzchnia 1274 m2 ( 0,1274 ha).
Cena wywoławcza nieruchomości - 185.000,00 złotych.
Ustanowione wadium - 10.000,00 złotych.
Postąpienie wynosi nie mniej niż - 1.850,00 złotych.
Zbywane nieruchomości położone są na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 38 MN,U i przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, wniesionego w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP SA o numerze:41 1020 2791 0000 7002 0246 8411.Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu
14 grudnia 2017 r.,co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie. Na dowodzie wpłaty należy podać numer/y porządkowy/we lub geodezyjny/e nieruchomości wraz z numerem/ami obrębu/ów ewidencyjnego/ych.
Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl” w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia Burmistrza” - listopad 2017 rok, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz są do wglądu w pokoju numer 27.W warunkach przetargu, w dziale II pkt. 10, zamieszona jest informacja jakie dokumenty uczestnicy przetargu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim w Darłowie lub pod numerem telefonu 
(94) 314 22 23 do 26, numer telefonu wewnętrznego 207.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.