Dzisiaj jest: 16.12.2018, imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Bolesławcu

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490),
Gmina Miejska Bolesławiec
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec,położonej w Bolesławcu przy ul. Stolarskiej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
1. Oznaczenie nieruchomości: działka niezabudowana nr 198/5 o pow. 0.0621 ha,obręb Bolesławiec - 0002, o użytku Bp, Kw nr JG1B/00014863/8.
2. Cena wywoławcza brutto wynosi– 49.000 zł
3. Termin i miejsce przetargu: 28 lutego 2018 r. godz. 1100siedziba Urzędu Miasta Bolesławiec Pl. Piłsudskiego nr 1(wieżowiec, I piętro, sala 113).
4. Wysokość wadium: 5.000 zł - należy wnieść najpóźniej do dnia23 lutego 2018 roku – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego nr 1 (wieżowiec, I piętro), dostępne jest także na stronie internetowej www. boleslawiec.eu – przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennego Urzędu Miasta tel. 75 6456515.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 5 stycznia 2018 r.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.