Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w Rudzie Śląskiej

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 08.02.2018r. godz.900
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, i adres oferenta. 
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210. 
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 06.02.2018r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. 
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. 
Termin składania ofert do 06.02.2018r. tel.: 32-243-96-37 w. 20,21
Możliwość oglądania lokali w dniu 30.01.2018r od godz. 1230 do 1500 i 01.02.2018r od godz. 1400 do 1630. 
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.