Dzisiaj jest: 18.12.2018, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury

Najem lokalu mieszkalnego w Gliwicach

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” w Gliwicach   ulica Pogodna 21 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem  lokalu mieszkalnego:

przy ulicy Przedwiośnie 38/12 w Gliwicach

  • Lokal mieszkalny o powierzchni 47,80 m² znajduje się na III piętrze , składa się z 3  pokoi , kuchni , łazienki z wc oraz przedpokoju.
  • Do lokalu przynależy pomieszczenie – piwnica o pow. 3,29 m²
  • Instalacje wewnętrzne : centralne ogrzewanie , gaz, woda, energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. o godzinie 9ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Pogodna 21.

Warunki przetargu:

1)      Stawka czynszu najmu do licytacji za m2 powierzchni użytkowej  wynosi 10,00 zł.

2)      Osoba chcąca brać udział w przetargu winna wpłacić wadium  w wysokości 1000,00 zł do dnia 24 stycznia 2018 r. na konto Spółdzielni

nr rachunku  88  1020 2401 0000 0902 0410 6001

3)    Osoba wygrywająca przetarg  obowiązana jest w terminie 7 dni od zakończenia przetargu wpłacić  na konto Spółdzielni całą  kaucję w wysokości  stanowiącej

6-krotność  miesięcznego czynszu odpowiadającego iloczynowi wylicytowanej w przetargu stawki 1m2 powierzchni użytkowej  i powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

4)      Po wpłaceniu kaucji wygrywający przetarg jest zobowiązany  w terminie 7 dni do zawarcia ze Spółdzielnią umowy najmu  sporządzonej w formie pisemnej oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przekazania przez Spółdzielnię lokalu najemcy.

5)      Najemca jest zobowiązany wnosić opłaty  z tytułu najmu na rzecz Spółdzielni od dnia podpisania umowy najmu.

6)      Umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

7)      Uczestnik zobowiązany  jest do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, przedłożenia dowodu wpłaty wadium, złożenia dokumentów uprawniających do reprezentowania  oraz wypełniania oświadczenia do przetargu.

8)      Zgłoszenia oraz złożenia powyższych  dokumentów należy dokonać  w  Sekretariacie  pokój nr 8 najpóźniej  na jedną  godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

9)      Osobom, które wpłaciły wadium a nie wygrały przetargu , wadium jest   wypłacane w następnym dniu roboczym po odbytym przetargu na wskazany rachunek bankowy.

10)   Mieszkanie można oglądać w dniu 15 stycznia 2018 r. od godz. 12ºº  do 13ºº  lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.

11)   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Sośnica” zastrzega sobie prawo   unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny

 

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.