Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Alfredówka

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 359/54 
o pow. 0,1333 ha położonej w miejscowości Alfredówka-Gmina Nowa Dęba 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Cena wywoławcza wynosi 28 300 zł netto
Wadium wynosi - 5 000 zł
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w podanej 
wyżej wysokości z oznaczeniem działki przelewem na rachunek bankowy Gminy 
Nowa Dęba nr88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PKO S.A. w terminie 
do 26 lutego 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem 
www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109 w godzinach pracy Urzędu.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.