Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Dzierżawa nieruchomości w Chełmku

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

  1. 836/411 o pow. 0.1886 ha, położoną w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Głogowej, objęta jest Księgą Wieczystą nrKR1E/00048996/0 prowadzoną w Wydziale V Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
  2. 3277/1 o pow. 0.0682 ha, zabudowaną budynkiem byłego przedszkola w Chełmku, położoną w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Brzozowej, objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00024296/9 prowadzoną w Wydziale V Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
  3. fragment nieruchomości oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 836/538 o pow. 1.1588 ha obręb Chełmek, położona w Chełmku rejon ul. Brzozowej i ul. Kolejowej zabudowany placem zabaw (ul. Kolejowa) oraz siłownią zewnętrzną, która nie stanowi nakładów Gminy Chełmek, objęta jest Księgą Wieczystą nr KR1E/00041493/5 prowadzoną w Wydziale V Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 16 stycznia 2018 roku do dnia 06 lutego 2018 rokuw siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.