Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd PSM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 66 ogłasza przetarg nieograniczony w formie składania pisemnych ofert na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na lokale użytkowe i dzierżawę terenu położone w Piotrkowie Tryb. przy ulicach :

1. Piastowska 5/7– lokal o powierzchni użytkowej 17,56 m² , 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 10,62zł/m²+23% VAT 
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.- kan. 

2. Piastowska 5/7 – lokal o powierzchni użytkowej 15,40 m²,
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 10,62zł/m² + 23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan., 

3. Piastowska 5/7 – lokal o powierzchni użytkowej 91 m²,
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 12,64zł/m² + 23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan.

4. Jagiellońska 7 – lokal o powierzchni użytkowej 170,36 m²,
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 9,32 zł/m² + 23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan. 

5. Spacerowa 7 bl.1 w Moszczenicy lokal użytkowy o powierzchni 42 m2 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 8,85 zł/m2 + 23 VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan,c.o.

6. Dmowskiego 65 – lokal o powierzchni użytkowej 34,71 m² w tym pow. lokalu 29,17 m2+korytarz 5,54 m2,
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 7,09 zł/m² + 23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan.i c.o.

7. Dmowskiego 65 - lokal o powierzchni użytkowej 47,36 m2 w tym pow. lokalu 39,80m2 + korytarz 7,56m2 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 7,06 zł/m2 +23%VAT 
lokal wyposażony jest w: instalacja elektryczna, wod.-kan, c.o. 

8. Dmowskiego 65 - lokal o powierzchni użytkowej 44,57 m²  w tym pow. lokalu 37,45 m²  
+ korytarz 7,12 m²   cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 8,10 zł/m² + 23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan,c.o.

9. Dmowskiego 65 - lokal o powierzchni użytkowej 45,32m2 w tym pow. lokalu 38,08m2 + korytarz 7,24 m2 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 7,06 zł/m2+23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalacja elektryczna, wod.-kan,c.o.

10. Dmowskiego 65 – lokal o powierzchni użytkowej 19,80 m² w tym lokal 16,64 m² + korytarz 3,16 m²
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 8,17 zł/m² + 23%VAT 
lokal wyposażony jest w instalację, elektryczna, wod.-kan,c.o. 

11. Dmowskiego 65 – lokal o powierzchni użytkowej 22,94 m² w tym lokal 19,28 m² + korytarz 3,66 m² 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 8,11 zł/m² + 23%VAT 
lokal wyposażony jest w instalację, elektryczna, wod.-kan,c.o

12. Dmowskiego 65 – wiata magazynowa o powierzchni 312 m2 
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 3 zł/m2 + 23%VAT

13. Belzacka 66 - pomieszczenie piwniczne o powierzchni użytkowej 342,07 m².
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 4,55 zł/m² + 23% VAT.
lokal wyposażony jest w : instalację elektryczną , wod.-kan. , c.o.

14. Belzacka 66 - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 41,05 m².
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 14,10 zł/m²+23%VAT
lokal wyposażony jest w : instalację elektryczną , wod.-kan. , c.o.

15. Belzacka 66 – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 63,84 m². w tym pow. lokalu 53,80 m²  cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi  19,50 zł/m² + 23%  VAT  oraz korytarz o pow. 10,04 m² w cenie 11,50 zł/m²+ 23% VAT lokal  wyposażony jest w instalację elektryczną , wod.-kan. , c.o. 

16. Belzacka 66 – lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 58 m².
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi  24,95 zł/m² + 23% VAT.
lokal  wyposażony jest w : instalację elektryczną , wod.-kan. , c.o.

17. Dmowskiego 65 - teren dzierżawy o powierzchni 5888 m² – bez możliwości zabudowy
Teren częściowo utwardzony, ogrodzony , wjazd od ulicy Dmowskiego,
cena wywoławcza czynszu wynosi 1 zł/m2 + 23% VAT

18. Dmowskiego 65 - lokal o powierzchni użytkowej 105,21 m2 (garaż, pom. socjalne, magazynek)  
cena wywoławcza podstawowego składnika czynszu wynosi 4,96 zł/m2 + 23% VAT
lokal wyposażony jest w: kanał, instalację elektryczną, wod-kan, c.o.
Warunkiem najmu jest zgoda na garażowanie samochodu transportowego należącego do PSM w dni robocze w porach nocnych oraz w dni wolne od pracy. 

Spółdzielnia posiada do zagospodarowania pomieszczenie po zlikwidowanej kotłowni osiedlowej przy budynku: 
Poprzeczna 15 b -  o powierzchni użytkowej - 85 m² 
Informacje o pomieszczeniach oraz możliwość obejrzenia - Administracja oś 35- Lecia Belzacka 66 tel 44 649 -78 - 52 wew. 24 i 40

Propozycje na piśmie prosimy składać w biurze Zarządu Belzacka 66 (sekretariat)

Bliższych informacji o lokalach można uzyskać:
1) poz. 1 – 5 Administracja „Centrum” - ul. Jagiellońska 7 tel. 44-647-61-22. 
2) poz. 6 – 18 Administracja  ,,35-Lecia”- ul. Belzacka 66 –  tel. 44 649-78-52 (wew. 24) 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2018 r. w siedzibie PSM ul. Belzacka 66 o  godz. 12:30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys.  1.000 zł   w terminie do dnia 20.02.2018  r.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  Raiffeisen Bank Polska S.A 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033.

Pisemną ofertę wraz z załączonym potwierdzeniem  wpłaty wadium i zaświadczeniem o prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczający  jej  nienaruszalność  w  siedzibie  Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ul. Belzacka 66 (sekretariat) pokój 5 z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy” lub „Przetarg dzierżawa terenu” do dnia 20.02.2018 r. godz. 14:00.
O wynikach przetargu Spółdzielnia pisemnie powiadomi oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Wyłoniony Najemca będzie zobowiązany  do  wpłaty kaucji  zabezpieczającej  w  wysokości  dwukrotnego czynszu brutto.
Związanie  z  ofertą   wynosi  30  dni.  Nie  podpisanie  w  tym  terminie  umowy  oraz  brak  wpłaty  kaucji zabezpieczającej spowoduje przepadek wadium. 


Piotrkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.