Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zgorzelcu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP, oznaczona jako działka:
nr 1/74, obr. VI, AM-4 o powierzchni 1938 m2,
cena wywoławcza netto: 95.000,00 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT,
wadium: 9.500,00 zł.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta NR JG1Z/00037341/1, która w dziale III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 7 marca 2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 1/74, Obr. VI, AM-4
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie
www.zgorzelec.eu
w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.