Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Konkurs ofert na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek”
93-166 Łódź ul. Lelewela 3/7
NIP 724-000-41-94 REGON 000875900, tel. 42 684-21-85 fax 42 684-56-94
ogłasza pisemny konkurs ofert
na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
1. Adres lokalu:ul. Łączna 28 /budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Łączna 28/, parter.
2. Powierzchnia lokalu:84,69 m2.
3. Stawka wywoławcza:zależna od rodzaju działalności, zgodnie ztabelą stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych wS.M. „Czerwony Rynek”.
4. Rodzaj działalności:działalność handlowa, usługowa – usługi nieuciążliwe.
5. Stan prawny lokalu:lokal wtrakcie wypowiedzenia.
6. Wadium: 3.000,00 złmusi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przelewem na konto bankowe Spółdzielni numer 03 1020 3378 0000 1302 0010 8464 Bank PKO BP S. A. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – konkurs ofert – lokal użytkowy, ul. Łączna 28”. Spółdzielnia zwraca wadium Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert oraz którego oferta została odrzucona.
7. Informacje dodatkowe:oferta powinna zawierać: pełne określenie podmiotu, który będzie najemcą lokalu, wysokość proponowanej stawki czynszu za l m2 powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT, rodzaj proponowanej działalności, proponowany sposób zagospodarowania lokalu, termin uruchomienia działalności (licząc od dnia podpisania umowy najmu), zaświadczenie owpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpis zKRS, pisemne oświadczenie oferenta ozapoznaniu się iprzyjęciu regulaminu przetargowego, oświadczenie oniezaleganiu zczynszem izinnymi opłatami ztytułu najmu oraz oniefigurowaniu wKrajowym Rejestrze Długów, dowód wniesienia wadium.
Oferty wzamkniętych kopertach należy składać wsekretariacie Spółdzielni do dnia27.02.2018 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi wdniu28.02.2018 r. ogodz. 12.00 wsiedzibie Spółdzielni.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie zRegulaminem pisemnego konkursu ofert na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu wynajmu lokali wS.M. „Czerwony Rynek”.
Regulaminy są dostępne wsiedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej:
www.czerwony-rynek.com.pl
Bliższych informacji udziela: Administracja Osiedla „Czerwony Rynek” ul. Słowackiego 27 – tel. 42 684-35-30.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.