Dzisiaj jest: 17.1.2019, imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokali mieszkalnych położonych w Mirsku, Giebułtowie, Lubomierzu i Gryfowie Śląskim

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “ GRYF “ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA PRZETARG
1.Ustanowienie prawa odrębne j własności do lokalu mieszkalnego w Mirsku przy ulicy Sikorskiego 1E/1 położonego na parterze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC o pow. użytkowej 56,49 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 94.319,00 zł słownie : dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 00/100
2.Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Mirsku przy ulicy Sikorskiego 1B/5 położonego na II piętrze budynku, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki + WC o pow. użytkowej 71,30 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 79.652,00 zł słownie : siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100
3. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Mirsku przy ulicy Sikorskiego 1D/5 położonego na I piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni łazienki z WC o pow. 46,49 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 68.318,00 zł słownie : sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100
4. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 25B/6 położonego na II piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 52,30 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 41.800,00 zł słownie : czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych 00/100.
5. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 26C/5 położonego na II piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 65,70 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 50.100,00 zł słownie : pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100.
6. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 27A/1 położonego na parterze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 65,20 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 45.100,00 zł słownie : czterdzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100. - 2 -
7. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 27A/4 położonego na I piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 53,50 m². Wartośc rynkowa lokalu wynosi 44.600,00 zł słownie : czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100.
8.Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 27A/6 położonego na II piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 52,30 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 39.200,00 zł słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100.
9. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 27B/4 położonego na I piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 53,50 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 46.200,00 zł słownie : czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100.
10.Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Giebułtowie 27B/6 położonego na II piętrze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 52,30 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 40.000,00 zł słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100.
11.Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Lubomierzu przy ulicy Chopina 4/1 położonego na parterze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i WC o pow. użytkowej 63,80 m². Wartość rynkowa lokalu wynosi 84.786,00 zł słownie :osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100
12. Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Gryfowie Śląskim przy ulicy Sienkiewicza 7/3 położonego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni , łazienki z WC o pow. użytkowej 36,50 m². Wartośc rynkowa lokalu wynosi 47.400,00 zł słownie : czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100.

Wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej lub w przypadku najmu lokali przy ulicy Sikorskiego w Mirsku kaucja 6 miesięcznego czynszu mieszkaniowego.
Postąpienie wynosi 1 % wartości rynkowej zaokrąglone do pełnych 100,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP O Gryfów Śląski nr 76 1020 2124 0000 8202 0007 4138, w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 15ºº.
Lokale można oglądać od 06.02.2018 r. do 20.02.2018 r. po uprzednim skontaktowaniu - 3 - się z administracją Spółdzielni osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu ( 75)7813411, tel./fax ( 75 ) 7813526.
Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 21.02.2018 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub częściowo bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.