Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa budynku administracyjnego Powiato

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Budowa budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu – przyłącz wodny, przyłącz kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci, otok odgromowy, kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy.

Data utworzenia: 2019-12-30T09:45:40.753

Data publikacji: 2019-12-30T10:05:19.177

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Ulica: ul. Limanowska

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

REGON: 85166525500000

Miejscowość: Nowy Wiśnicz

Kod pocztowy: 32-720

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 14 6128206

Fax: 14 6108481

E-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pl

Biuletyn: 510282235-N-2019

Pozycja: 510282235-N-2019

Strona WWW: www.pzd.bochnia.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 627260-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu – przyłącz wodny, przyłącz kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci, otok odgromowy, kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy.

Numer referencyjny: ZP.271.27.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci, drenażu wewnętrznego – odprowadzenia wody, kanalizacji deszczowej wraz ze studnią chłonną, otoku odgromowego oraz drenażu opaskowego budynku, w ramach zadania pn.: ,,Budowa budynku administracyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu”. 2. Zakres robót obejmuje: a) przyłącz wodny; b) przyłącz kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej sieci; c) drenaż wewnętrzny – odprowadzenie wody (element w powiązaniu z kanalizacją opadową i drenażem); d) otok odgromowy; e) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia; f) demontaż istniejącego słupa; g) kanalizację deszczową wraz ze studnią chłonną; h) drenaż opaskowy budynku biurowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

CPN główny przedmiot: 45231300-8Nowy Wiśnicz Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.