Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa budynku garażowego z wiatą na ter

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Budowa budynku garażowego z wiatą na terenie działki nr 819/7 położonej w Nowym Wiśniczu – fundamenty

Data utworzenia: 2019-12-30T10:54:33.09

Data publikacji: 2019-12-30T11:08:33.653

Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

Ulica: ul. Limanowska

Numer domu: 11

Numer mieszkania:

REGON: 85166525500000

Miejscowość: Nowy Wiśnicz

Kod pocztowy: 32-720

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 14 6128206

Fax: 14 6108481

E-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pl

Biuletyn: 510282395-N-2019

Pozycja: 510282395-N-2019

Strona WWW: www.pzd.bochnia.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 625938-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa budynku garażowego z wiatą na terenie działki nr 819/7 położonej w Nowym Wiśniczu – fundamenty

Numer referencyjny: ZP.271.25.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego z wiatą na terenie działki nr 819/7 położonej w Nowym Wiśniczu obejmująca wykonanie fundamentów. 2. Zakres robót obejmuje: a) roboty ziemne koparkami podsiębiernymi; b) stopy fundamentowe żelbetowe; c) kotwienie prętów zbrojeniowych; d) zbrojenie konstrukcji żelbetowych; e) izolacje przeciwwilgociowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wykonania zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

CPN główny przedmiot: 45223500-1Nowy Wiśnicz Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.