Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa ciągów pieszorowerowych łączący

Miasto Jelenia Góra

„Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Data utworzenia: 2019-12-30T11:15:36.173

Data publikacji: 2019-12-30T11:57:33.513

Nazwa zamawiającego: Miasto Jelenia Góra

Ulica: Pl. Ratuszowy

Numer domu: 58

Numer mieszkania:

REGON: 23082152300000

Miejscowość: Jelenia Góra

Kod pocztowy: 58-500

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 075 7546101, 75 46 201

Fax: 075 7546159, 7546204

E-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl

Biuletyn: 510282540-N-2019

Pozycja: 510282540-N-2019

Strona WWW: www.jeleniagora.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 624655-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540261413-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Numer referencyjny: RZ.271.29.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest budowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Ogińskiego do ul. Wiejskiej (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) wraz z oświetleniem drogowym. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: ---a) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ciągu pieszo – rowerowego od ul. Ogińskiego do ul. Wiejskiej uwzględniający zakres wynikający z PFU oraz uzyskanie opinii i uzgodnień na etapie projektowania. Opracowanie dokumentacji projektowej – zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie odcinka ciągu pieszo – rowerowego od ul. Ogińskiego do ul. Wiejskiej (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) wraz z oświetleniem drogowym, na podstawie Programu Funkcjonalno–Użytkowego, zwanego dalej PFU. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XXIII/209/97 z dnia 25 marca 1997 r., Uchwała nr 181/XIV99 z dnia 12 października 1999 r. i Uchwała nr 118/XII/2003 z dnia 16 września 2003 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze oraz ul. Powstańców Śląskich, Słowiańska, Ziemowita, Worcella i Waryńskiego w Jeleniej Górze. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zakończone uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. ---b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. Roboty budowlane – zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Ogińskiego do ul. Wiejskiej (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) wraz z oświetleniem drogowym na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt a). ---Długość ciągu pieszo - rowerowego ~ 0,60 km ---Szerokość - 2,5 m i 3,0 m ---Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ---a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinka zieleni (zakrzewień) kolidującej z inwestycją, ---b) zabezpieczenie kolizji sieciowych, ---c) budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowej, ---d) wykonanie zjazdów na posesje i drogi wewnętrzne, ---e) budowę oświetlenia ulicznego typu LED, ---f) wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wiejskiej, ---g) regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego, ---h) instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – wygrodzenia, poręcze wg potrzeb bezpieczeństwa ruchu, ---i) wykonanie docelowej organizacji ruchu, ---j) roboty wykończeniowe i porządkowe. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17 Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Jelenia Góra Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.