Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa drogi gminnej nr 240441W

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Data utworzenia: 2019-12-30T11:01:03.25

Data publikacji: 2019-12-30T11:34:10.423

Nazwa zamawiającego: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Ulica: ul. Zakroczymska

Numer domu: 30

Numer mieszkania:

REGON: 13270347000000

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Kod pocztowy: 05-100

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Telefon: 22 51 22 230

Fax: 225 122 101

E-mail: przetargi@nowydwormaz.pl

Biuletyn: 510282480-N-2019

Pozycja: 510282480-N-2019

Strona WWW: www.bip.nowydwormaz.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 632218-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa drogi gminnej nr 240441W - łącznika ulicy Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny: WPI.271.22.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zadanie obejmuje budowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, celem umożliwienia połączenia równoległych do siebie ulic Przemysłowej i Towarowej. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi około 250m. Stan istniejący – teren pierwotnie zalesiony, po przeprowadzonej wycince drzew. 2. Zakres robót: 1) roboty ziemne polegające na wytworzeniu korytarza drogi zgodnie z projektowaną sytuacją i niweletą - profilowanie skarp, 2) budowa konstrukcji nawierzchni jedni, 3) budowa chodnika i ścieżki rowerowej, 4) budowa odwodnienia drogi, 5) budowa oświetlenia ulicznego, 6) wykonanie oznakowania drogi, 7) roboty towarzyszące.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Nowy Dwór Mazowiecki Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.