Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa infrastruktury teletechnicznej MS

Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne

Budowa infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN – linii światłowodowych do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (etap do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej)

Data utworzenia: 2019-12-30T13:20:21.09

Data publikacji: 2019-12-30T14:47:06.683

Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka Uczelniane Centrum Informatyczne

Ulica: Wólczańska

Numer domu: 223

Numer mieszkania:

REGON: 000001583

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-924

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Telefon: (42) 638-35-00

Fax:

E-mail: zp-uci@info.p.lodz.pl

Biuletyn: 510283010-N-2019

Pozycja: 510283010-N-2019

Strona WWW: www.zp.p.lodz.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 620413-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN – linii światłowodowych do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (etap do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej)

Numer referencyjny: UCI 9/383/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii światłowodowych w ramach infrastruktury teletechnicznej MSK LODMAN, opisanych w załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) dokumentacji projektowo-wykonawczej pn.: „Budowa przyłącza światłowodowego do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej, przy ul. Różyckiego 5”. 2. Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy. Warunki gwarancji stanowią jedno z kryteriów oceny ofert. 3. Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 4. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent lub patent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowo-wykonawczej (projekcie budowlano - wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).

CPN główny przedmiot: 45230000-8Łódź Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.