Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa odcinków oświetlenia ulicznego

Gmina Baranów Sandomierski

„Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

Data utworzenia: 2019-12-30T09:24:32.093

Data publikacji: 2019-12-30T10:02:12.517

Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

Ulica: gen. L. Okulickiego

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 00052828000000

Miejscowość: Baranów Sandomierski

Kod pocztowy: 39-450

Państwo: Polska

Województwo: podkarpackie

Telefon: 015 811 85 81 83 85 wew. 123, 108

Fax: 015 8118582

E-mail: zp@baranowsandomierski.pl

Biuletyn: 510282231-N-2019

Pozycja: 510282231-N-2019

Strona WWW:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 611687-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski"

Numer referencyjny: SG.271.1.17.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów Sandomierski”: 1)Część I zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Załanie w Skopaniu, 2)Część II zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mieleckiej w Skopaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy odcinków oświetlenia ulicznego: 1)Część I zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Załanie w Skopaniu w ramach I etapu zadania polegająca na dobudowie odcinka oświetlenia ulicznego o długości 450 mb, wzdłuż drogi gminnej z zastosowaniem 4 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych z oprawami oświetleniowymi typu LED, zasilanymi kablem ziemnym. Oświetlenie podłączyć z istniejącego słupa energetycznego, zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.,stanowiącymi załącznik do SIWZ. 2)II część zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mielecka w Skopaniu polegająca na dobudowie odcinka oświetlenia ulicznego o długości 273 mb, wzdłuż drogi gminnej z zastosowaniem 6 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych z oprawami typu LED, zasilanymi kablem ziemnym. Oświetlenie podłączyć do istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Mieleckiej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., stanowiącymi załącznik do SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ. W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i SIWZ dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odbioru robót elektrycznych w PGE Dystrybucja S.A.Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) dla kierownika robót w branży elektrycznej.

CPN główny przedmiot: 45316110-9Baranów Sandomierski Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.