Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa odwodnienia drogi gminnej Pogodn

Gmina Jasienica

Budowa odwodnienia drogi gminnej „Pogodna” w sołectwie Mazańcowice na terenie Gminy Jasienica

Data utworzenia: 2019-12-30T09:42:06.32

Data publikacji: 2019-12-30T13:19:26.84

Nazwa zamawiającego: Gmina Jasienica

Ulica: Jasienica

Numer domu: 159

Numer mieszkania:

REGON: 07218225500000

Miejscowość: Jasienica

Kod pocztowy: 43-385

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: +48334726200

Fax: +48334726262

E-mail: sekratariat@jasienica.pl

Biuletyn: 510282769-N-2019

Pozycja: 510282769-N-2019

Strona WWW: www.bip.jasienica.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 619911-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa odwodnienia drogi gminnej „Pogodna” w sołectwie Mazańcowice na terenie Gminy Jasienica

Numer referencyjny: ZP.271.46.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest budowa odwodnienia drogi gminnej „Pogodna” w sołectwie Mazańcowice na terenie Gminy Jasienica.Zakres przedmiotu przewiduje wykonanie: budowy przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 490499S „Pogodna” w Mazańcowicach w oparciu o uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej WK do wód powierzchniowych płynących Potoku Starobielskiego wraz z umocnieniem koryta cieku na długości 20,0m.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i sposób ich wykonania stanowi: - dokumentacja projektowa oraz STWiOR – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do umowy.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Jasienica Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.