Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budyn

Gmina Miastko

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie

Data utworzenia: 2019-12-30T09:47:02.01

Data publikacji: 2019-12-30T10:29:07.117

Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

Ulica: ul. Grunwaldzka

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 52635700000000

Miejscowość: Miastko

Kod pocztowy: 77-200

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Telefon: 598 572 081

Fax: 598 572 368

E-mail: sekretariat@um.miastko.pl

Biuletyn: 510282297-N-2019

Pozycja: 510282297-N-2019

Strona WWW: www.bip.miastko.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 597962-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540202875-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku, pow. bytowski, woj.pomorskie

Numer referencyjny: WRG.271.11.2019.MJ

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: : 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przyłącza c. o. wysokoparametrowego 120/70°C z rur preizolowanych do budynku przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku (działka nr 303/3, 302 obr. ew. 83/2 Miastko), w celu podłączenia budynku do sieci cieplnej zasilanej z kotłowni rejonowej KR- 1 o łącznej długości 170 mb. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany budowy przyłącza c.o. do budynku w Miastku”- załącznik nr 1 do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bytowie Oddział Zamiejscowy w Miastku nr 0Z-AB-ID-MI.6743.157.2019 z dn. 12.08.2019 r. 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicach: a) 2xDn 65/140 – 108 m; b) 2xDn 50/125 – 34,9 m; c) 2xDn 40/110 – 27,1 m. - z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących, pomocniczych, tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Miastko Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.