Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Budowa sieci komputerowych WiFi oraz LA

Urząd Miasta Zielonka

Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 3 w Zielonce

Data utworzenia: 2020-01-24T14:16:27.44

Data publikacji: 2020-01-24T14:47:11.047

Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Zielonka

Ulica: ul. Lipowa

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

REGON: 69291401200000

Miejscowość: Zielonka

Kod pocztowy: 05-220

Państwo: Polska

Województwo: mazowieckie

Telefon: 227 613 913

Fax: 227 819 989

E-mail: zam.publiczne@zielonka.pl

Biuletyn: 510014800-N-2020

Pozycja: 510014800-N-2020

Strona WWW: bip.zielonka.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 636778-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 3 w Zielonce

Numer referencyjny: WIZ.ZP.2712.60.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiot zamówienia obejmuje jedno zadanie i polega na budowie sieci komputerowych Wi-Fi oraz LAN w systemie zaprojektuj i wybuduj, w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 3 w Zielonce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Program Funkcjonalno Użytkowy Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 60 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Z uwagi na charakter zamówienia, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących: - instalację sieci LAN i Wi-Fi - instalację i konfigurację urządzeń aktywnych sieci - instalację 2 wiszących szaf rack 19” nim 6 U - instalację szafy serwerowej 42 U - rozszycie łącza światłowodowego - przeniesienie łącza światłowodowego - deinstalację starej sieci komputerowej

CPN główny przedmiot: 45000000-7Zielonka Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.