Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowośc

Gmina Zagrodno

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów, gm. Zagrodno

Data utworzenia: 2019-12-30T11:17:01.503

Data publikacji: 2019-12-30T13:16:56.18

Nazwa zamawiającego: Gmina Zagrodno

Ulica:

Numer domu:

Numer mieszkania:

REGON: 39064767600000

Miejscowość: Zagrodno 52

Kod pocztowy: 59-516

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: (076) 8773 396

Fax: (076) 8773 345

E-mail: fundusze@zagrodno.eu

Biuletyn: 510282762-N-2019

Pozycja: 510282762-N-2019

Strona WWW: http://zagrodno.i-gmina.pl/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 621943-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: 540250205-N-2019

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów, gm. Zagrodno

Numer referencyjny: RK.271.02.2019.R.PN

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów, gm. Zagrodno, na który składają się: budowa budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 246,98 m2 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, opartego w rzucie na formie prostokąta o wymiarach 12,64m x 19,54m z dachem dwuspadowym o spadku połaci 20st, o pokrycie dachu blachodachówką z powłoką poliestrową standardową, matową, ściany budynku murowane w sposób tradycyjny z bloczków silikatowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wybudowanego budynku. Zadanie będzie realizowane na działce nr 141/1, 141/3 obręb 0004 Łukaszów, gm. Zagrodno w następującym zakresie: 1.budowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską o powierzchnia zabudowy 246,98 m2, powierzchnia użytkowa 208,99 m2; 2.budowa przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej instalacji zasilającej budynek w energię elektryczną; 3.budowa kanalizacji deszczowej; 4.budowa placu manewrowego, miejsc parkingowych; 5.budowa ciągów pieszych, opaska wokół budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Przedmiary robót – Załącznik nr 1 do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Zagrodno 52 Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.