Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Budowa ulic 1 Budowa ul Fiołkowej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Budowa ulic: 1. Budowa ul. Fiołkowej, 2. Budowa ul. Solnej, 3. Budowa ul. Sojczyńskiego-Warszyca - od ul. Pileckiego do ul. Hausbrandta

Data utworzenia: 2020-01-24T12:40:17.473

Data publikacji: 2020-01-24T12:53:02.527

Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Ulica: Legionów

Numer domu: 52

Numer mieszkania:

REGON: 15030984700000

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-202

Państwo: Polska

Województwo: śląskie

Telefon: 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95

Fax: 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95

E-mail: zp@mzd.czest.pl

Biuletyn: 510014519-N-2020

Pozycja: 510014519-N-2020

Strona WWW: www.mzd.czest.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 631614-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Budowa ulic: 1. Budowa ul. Fiołkowej, 2. Budowa ul. Solnej, 3. Budowa ul. Sojczyńskiego-Warszyca - od ul. Pileckiego do ul. Hausbrandta

Numer referencyjny: MZDiT.ZP.3411-372/2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Zadanie nr 1: Budowa ul. Fiołkowej Zamówienie obejmuje między innymi: - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - Warstwa wyrównawcza profilująca przekrój drogi z kruszywa łamanego 4-31,5mm ( doziarnienie podbudowy gr.3cm,) - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm wg. PN -S-06102 na dł. 74 mb - Nawierzchnia na całej długości warstwa wiążąca gr. 6 cm AC-16W, o uziarnieniu 0/16mm na bazie asfaltu 35/500 dla (KR-2) - Skropienie międzywarstwowe emulsją szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m kw. - Nawierzchnia warstwa ścieralna beton asfaltowy AC-11 S gr.4cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11, na bazie asfaltu 50/70 (KR-2) - Formowanie pobocza obustronnego na szer. 2*0,75m z destruktu asfaltowego - Regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych - Inwentaryzacja powykonawcza - Projekt czasowej organizacji ruchu Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 72 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Zadanie nr 2: Budowa ul. Solnej Zamówienie obejmuje między innymi: - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - Warstwa wyrównawcza profilująca przekrój drogi z asfaltobetonu,74,235 (t) ACW-12, o uziarnieniu 0/12mm na bazie asfaltu 35/50 wg wym. techn. WT-2 z 2010r. dla (KR-3) - Nawierzchnia na całej długości warstwa wiążąca gr. 8cm AC-16W, o uziarnieniu 0/16mm na bazie asfaltu 35/50 wg wym. techn. WT-2 z 2010r. dla (KR-3) - Skropienie międzywarstwowe emulsją szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m2 kw. - Nawierzchnia warstwa ścieralna beton asfaltowy AC-11 S gr.4cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11, na bazie asfaltu 50/70 (KR-3) - Formowanie pobocza obustronnego na szer. 2*0,6m z destruktu asfaltowego - Regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych - Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltobetonu - Inwentaryzacja powykonawcza - Projekt czasowej organizacji ruchu Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 72 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Zadanie nr 3: Budowa ul. Sojczyńskiego-Warszyca - od ul. Pileckiego do ul. Hausbrandta Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 - Roboty drogowe Opis: Zamówienie obejmuje między innymi: - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - Warstwa wyrównawcza profilująca przekrój drogi z kruszywa łamanego 4-31,5mm (doziarnienie podbudowy gr.3,0cm,) cm wg. PN -S-06102 - Nawierzchnia na całej długości warstwa wiążąca gr. 8cm AC-16W, o uziarnieniu 0/16mm na bazie asfaltu 35/500 dla (KR-2) - Skropienie międzywarstwowe emulsją szybko rozpadową w ilości 0,5kg/m kw. i 08kg/m kw. - Nawierzchnia warstwa ścieralna beton asfaltowy AC-11 S gr.4cm wg wym. techn. WT-2 z 2010r. o uziarnieniu 0/11, na bazie asfaltu 50/70 (KR-2) - Formowanie pobocza obustronnego na szer. 2*0,75m z destruktu asfaltowego - Regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych - Przełożenie krawężników na zjazdach - Inwentaryzacja powykonawcza - Projekt czasowej organizacji robót Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 72 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

CPN główny przedmiot: 45233140-2Częstochowa Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.