Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa środków czystości

Ogłoszenie nr 510274057-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej: Dostawa środków czystości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616585-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30468000000000, ul. ul. Lipowa  1, 19-321  Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 6197770, 6197779, e-mail dpsnwe@fantex.pl, faks 876 197 490.
Adres strony internetowej (url): www.dpsnwe.fantex.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków czystości
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/DPSNWE/13/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Płyn do płukania tkanin, zawiera w składzie: kationowe środki powierzchniowo czynne, lanolina, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol, butylphenyl methylpropional, np. Sofin Global lub równoważny, op. 4 l. 200 szt. 2 Preparat piorąco -dezynfekcyjny bez chloru i fosforanów przeznaczony do termicznej i chemicznej dezynfekcji tkanin bawełnianych i z włókien syntetycznych. Na bazie aktywnego tlenu posiadający właściwości biobójcze w stosunku do wirusów, bakterii, grzybów i prątków w temp. 65 stopni C w czasie 20 minut. Zawiera: Alkilobenzenosulfonian sodu, metakrzemian sodu, nadboran sodu. PH 1 % roztworu w wodzie 10,3-10,8, gęstość (w temp. 25°C) ok. 0,87g/cm3 np. Septon lub równoważny, op. 15 kg. 70 szt. 3 Płyn do prania w czterech wariantach do wyboru: Balsam Magic z kaszmirem, White Magie z efektem odnawiania bieli, Black Magic z efektem odnawiania czerni, Color Magic z efektem odnawiania kolorów. np. Perwoll lub równoważny, poj. 3l 200 szt. 4 Płyn do dywanów, np. VANISH lub równoważny, poj. 500 ml 40 szt. 5 Płyn do firan, np. VANISH lub równoważny, poj. 500 ml 60 szt. 6 Płyn odplamiacz kolor i biały, np. VAN1SH lub równoważny, poj. 1l 100 szt. 7 Proszek do prania automatycznego do prania tkanin białych zawierający: polikarboksylany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, 15-30 % fosforany np. „Vizir” lub równoważny działaniu, op. 4,5 kg 60 szt. 8 Krochmal np. Ługa lub równoważny, poj. 5l 10 szt. 9 Pasta do prania, np. Komfort 500 g lub równoważna Zawiera w składzie: Alkilobenzenosulfonian sodu, Eter, Węglan sodu. PH: 8,5-10,5 np. Komfort 500 g lub równoważna 250 szt. 10 Płyn do WC, np. Domestos 750 ml lub równoważny. PH: 13, gęstość: 1,080, lepkość (mPs) w 25°C: 200np. Domestos 750 ml lub równoważny. 800 szt 11 Kostka do WC z koszykiem np. Domestos lub równoważny 250 szt. 12 Kostka toaletowa wkład do koszyczka np. Domestos lub równoważny 80 szt. 13 Szczotka do WC stojąca 100 szt 14 Żel do WC zawiera w składzie: kwas chlorowodorowy pow. 5%, surfaktanty niejonowe. PH: < 2, gęstość: 1,045 np. Yplon Palemka 1 L lub równoważny. 500 szt. 15 Mleczko do czyszczenia, zawiera w składzie: drugorzędowy alkalosulfonian, sól sodową, oksyetylenowany alkohol C10 3EO PH: 10, gęstość: 1,4 np. Yplon 500ml lub równoważne. 550 szt. 16 Proszek do czyszczenia powierzchni, zawiera w składzie alkinobenzenosulfonian sodu (stężenie od 1 do 5%) np. Yplon 1 kg lub równoważny. 150 szt 17 Skoncentrowany preparat do mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych. Bardzo skuteczny w usuwaniu wszelkiego, nawet głęboko osadzonego brudu, nadaje się do stosowania na wszelkich powierzchniach wodoodpornych. Nie wymaga spłukiwania wodą, nie nawarstwia się, pozostawia świeży, trwały zapach. Może być stosowany na podłożach pokrytych środkami do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg. Środek do rozcieńczania w stosunku 1:100 do 1:400 w zależności od stopnia zabrudzenia. Środek do mycia ręcznego, niepodrażniający skóry rąk. Zawiera w składzie: sól sodową kwasu ABS, eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu laurylowego pH produktu: ~ 7,5-9 gęstość, około 1,00 – 1,02 g/cm3 (20°C) Op. 10 l, np. Cleaner Lakma Professional lub równoważny 100 szt 18 Płyn, np. Ajax 1 l lub równoważny 100 szt 19 Płyn do mycia naczyń wydajny, zawierający lanolinę, ulegający biodegradacji, skuteczny w walce z tłuszczem, łagodny dla skóry rąk, o przyjemnym zapachu o lepkości i gęstości nie mniejszej niż wskazany op. 5l, np. Ludwik lub równoważny 200 szt 20 Udrożniacz do rur na bazie wodorotlenku sodu 1 kg np. Ludwik granulki lub równoważny. 110 szt 21 Płyn SP150, np. Lakma Professional lub równoważny. Przeznaczenie: płyn do usuwania osadów mineralnych (kamienia) z urządzeń gastronomicznych, maszyn do mycia naczyń, pieców konwekcyjno-parowych, bemarów grzewczych, czajników,kotłów warzelnych, itp. Właściwości: rozpuszczające osady mineralne. Postać: płyn. Stosowanie: bezpośrednio z opakowania, skuteczna dawka: 50-100 ml/litr wody. Skład chemiczny: 20-30 % kwas fosforowy, 5-15% kwas azotowy, 1-5% etoksylowany alkohol tłuszczowy, wartość pH 1,9 dla roztworu 1%. Op. butelka polietylenowa 5 1. 50 szt. 22 Płyn, np. Voigt Gastro -Floor lub równoważny. Przeznaczenie : płyn do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni roboczych, ścian i podłóg odpornych na działanie środków alkalicznych. Właściwości: emulgujące tłuszcze. Postać: płyn dopuszcza się wszystkie znane barwy. Stosowanie: bezpośrednio na powierzchnię zmywalną w stężeniu 100-200 ml na 10 1. wody, osiągniętym przy pomocy urządzenia dozującego typu Mikro Spray. Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowoczynne, mydło, pozostałe środki: alkalia, rozpuszczalnik rozpuszczalne w wodzie, sole nieorganiczne, barwniki, pH 10,5 roztworu 1%. Op. pojemnik polietylenowy 101. 7 szt. 23 Płyn, np. Profimax SPD100 lub równoważny. Przeznaczenie : płyn do maszynowej i ręcznej dezynfekcji poziomych i pionowych powierzchni technologicznych w zakładach zbiorowego żywienia: podłogi, ściany, ciągi wydawcze stalowe i inne wyposażenie ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, ciągach komunikacyjnych, salach konsumenckich, toaletach, itp. Właściwości: silne właściwości bakteriobójcze, emulgujące tłuszcze, zmiękczające napięcie powierzchniowe. Kolor -czerwony. Zapach łagodny i neutralny. Zdolność do biologicznej neutralizacji ponad 90 %. Postać: płynny koncentrat do rozcieńczania, pianotwórczy. Stosowanie: dozowanie automatyczne, poprzez ciśnieniowe urządzenie do dezynfekcji typu: Mikro Spray. Skład chemiczny: 5-15% etoksylowany alkohol tłuszczowy, 5 -15 % chlorekalkilobenzylodimet ylowy, 1-5 % 2 -aminoetanol, wartość ph koncentratu 11,3 dla roztworu 1% Op. butelka polietylenowa do 51. 7 szt 24 Wariant do kuchni zawierający w składzie: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, Etoksylowany alkohol C9-ll (5EO)od l do 5%, 2 -Aminoetanol, polikarboksylany, mydło, PH: 11,2 gęstość: 1,0013; np. Cif, Power Cream spray 0,75 L lub równoważny. 600 szt. 25 Wariant do łazienki zawierający w składzie: C11 alkohol oksyetylowy (10 EO) od 1 do 5% PH: 3,5-4 gęstość: 1,026; np. Cif, Power Cream spray 0,75 L lub równoważny. 700 szt. 26 Odświeżacz powietrza elektryczny do gniazdka, np. AlR VICK lub równoważny. 400 szt. 27 Odświeżacz powietrza stojący w żelu, np. Gel Fresch „Dynia", lub równoważny w l0 różnych zapachach. 550 szt. 28 Odświeżacz powietrza spray poj. 400 ml w 10 zapachach 500 szt 29 Koncentrat do mycia szyb, np. Brial Top 5 1 lub równoważny, ph koncentratu 7, kolor niebieski 10 szt. 30 Koncentrat do profesjonalnego stosowania przeznaczony do gruntownego mycia i zdzierania powłok akrylowych metodę natryskowa z użyciem maszyn jednotarczowych - wysokoobrotowych. Maksymalne ph koncentratu 9,4 z zawartością rozpuszczalników typu etanol maksymalnie 15 %. Op. 5 l TASKI JONTEC STRIPO do maszyny TASKI 5 szt. 31 Preparat do profesjonalnego stosowania o właściwościach czyszczących, do stosowania metodą natryskową z użyciem maszyn jednotarczowych - wysokoobrotowych. Maksymalne pH konc. 7; z zawartością rozpuszczalników typu etanol maksymalnie 15%. op. 5 l TASKI JONTEC RESTORE do maszyny TASKI 5 szt. 32 Nakładka bawełniana do mopa Ecolab 40 cm nakładka posiada specjalny zaczep umożliwiający namaczanie, płukanie nakładki w sposób tzw. bezdotykowy, mają 500 gwarantowanych cykli prania o zakresie stosowania i danych technicznych nakładki Blizzard np. Ecolab lub równoważna 180 szt 33 Pady do maszyny czyszczącej TASKI , średnica 17 cali, kolor biały, czerwony, niebieski 25 szt. 34 Żel do usuwania silnie przypalonego i zwęglonego tłuszczu z: patelni, brytfann, piekarników, garnków, pieców konwekcyjno -parowych itp. Właściwości: emulgujące tłuszcze, zmiękczające silnie przypalone tłuszcze. Zdolność do biologicznej neutralizacji ponad 90%. Postać: koncentrat w postaci gęstego żelu, zapach neutralny. Stosowanie: ręczne jako nie rozcieńczony koncentrat, poprzez plastikowy atomizer nakręcany na pojemnik opakowania indywidualnego. Opakowanie: butelka polietylenowa 5 L, opakowanie zbiorcze: kartonie 4x5 1., jeden atomizer na opakowanie zbiorcze. Skład chemiczny: 5-10 % wodorotlenek sodu, 1 -3% etanoloaminy, wartość pH 13,6-14, np. GREASESTRIP PLUS lub równoważny 6 szt. 35 Np. Ecolab LD 12 lub równoważny - płynny środek do maszynowego mycia naczyń, zastawy stołowej i szkła, porcelany, doskonale usuwa zabrudzenia organiczne z mytych powierzchni, dozowanie automatyczne system Twin 10,lub topmater r 15, Skład chemiczny: wodorotlenek potasu 20-25 %,kolor żółty Ph 13-14,gęstość 1,33-1,37, opakowanie handlowe 12 kg, ciecz, zapach: brak 40 szt. 36 Np. Ecolab RA 10 lub równoważny - środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach przemysłowych. Postać: płyn, zapach neutralny, kolor niebieski. PH6-7. Stosowanie: dozowanie automatyczne, poprzez urządzenie TWINDOSE10 lub Topmater N20, 0,1 -0,6 ml/l wody. Opakowanie: kanister polietylenowy l0 kg, Skład chemiczny: ok. 25 % etoksylowany alkohol tłuszczowy, wartość pH koncentratu ok. 4,5-5,5 30 szt. 37 Np. Dip It Plus Ecolab lub równoważny - preparat w proszku do namaczania naczyń, sztućców i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa osady po kawie, herbacie nie niszcząc przy tym materiałów. Opakowanie 2,4kg, ph 11,6-12(1%), skład: węglan sodu 25-30%, nadwęglan sodu 20-25%, metakrzemian disodu 20-25% 42 szt. 38 Preparat np. SPD 105lub równoważny do dezynfekcji ( 0,75 l ) 10szt 39 Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli, aerozol, np. Pronto lub równoważny, op. 250 ml 50 szt. 40 Szczotka do szorowania na kij w oprawie plastik. włosie PCV,dł. ok. 25 cm 30 szt. 41 Szczotka do zamiatania do kija, oprawa drewn. włosie mieszane, szer. 36 cm 30 szt 42 Kij drewniany 140 cm z gwintem w drewnie 45 szt. 43 Ściągaczka do podłogi metalowa z pianką szerokość 60 cm. 10 szt. 44 Szczotka do szorowania żelazko duże plastik. 25 szt. 45 Zmiotka drewniana z rączką, z drewna lakierowanego, włosie mieszane 20 szt. 46 Komplet zmiotka + szufelka z gumą 40 szt. 47 Kij teleskopowy dwuczęściowy, wykonany z aluminium, długość 2 metry, pasujący do szczotki z pozycji 48 20 szt. 48 Szczotka do pajęczyn, okrągła, z plastykowym włosiem, nie rysująca powierzchni, kompatybilna z kijem teleskopowym aluminiowym z poz. 47 15 szt. 49 Ściągaczka do okien metalowa z wymienną gumą, szerokość 45 cm 10 szt. 50 Zmywak kuchenny rozmiar 8x12 cm, wykonany z gąbki z warstwą ścierną z jednej strony, nie odklejającą się ( 5 szt. - 1 op.) 400 op 51 Druciak metalowy maxi z wysokiej jakości stali o śr 9 cm, gr. 2 cm 150 szt. 52 Druciak metalowy maxi z wysokiej jakości stali o śr 11 cm, gr. 5 cm 30 szt. 53 Ściereczka do kurzu domowa ( 3 szt. - 1 op.), kolor różowy, niebieski, żółty w opakowaniu, 1000 op 54 Ścierka do podłogi biała bawełniana wymiary ok 75x 75 cm 550 szt. 55 Maszynki do golenia, np. BIC Metal 1 ostrzowe (5 szt.-1 op.) lub równoważne 1000 op. 56 Żyletki, np. BIC (5 szt-1 op.) lub równoważne 70szt 57 Krem do golenia, np. Classic zielony 75 ml lub równoważny 300 szt. 58 Pianka do golenia, np. Arko 200 ml lub równoważny 350 szt. 59 Mydło toaletowe, np. Luksja 100 g lub równoważne 1200szt 60 Mydło w płynie anty bakteryjne, np. Clovin, Lquid Soap 5 1 lub równoważny o lepkości i gęstości nie mniejszej niż wskazany produkt. 140 szt 61 Mydło w płynie antybakteryjne np. Clovin 500 ml lub równoważny o lepkości i gęstości nie mniejszej niż wskazany produkt 50 szt. 62 Szczoteczka do rąk 40 szt. 63 Pumeks 8 cm x 5 cm 110 szt 64 Gąbka do mycia ciała zaokrąglona, jedna strona gąbki wyprofilowana do masażu. Wymiary min 15x 10x4 cm 200 szt 65 Szczoteczka do zębów dla dorosłych 160 szt. 66 Pasta do zębów, np. Signal, Aquafresh 100 ml lub równoważna 300 szt 67 Kubek plastikowy do mycia zębów, wielorazowego użytku, z trwałego tworzywa 50 szt. 68 Grzebień długość 18 cm 40 szt 69 Szampon do włosów profesjonalny 5 l firmy np. Joanna profesional lub równoważny. 100 szt. 70 Lakier do włosów np. Salon Professional lub równoważny pojemność 625ml 10 szt. 71 Żel do włosów w słoiczku poj. 150ml 10 szt. 72 Pianka do włosów np. Salon Professional lub równoważna, poj. 225 ml 10 szt. 73 Krem do rąk, np. Cztery pory roku 130 ml lub równoważny 250 szt. 74 Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. M) 500 par 75 Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. S) 100 par 76 Rękawice gumowe gospodarcze Master wytrzymałe z delikatną bawełnianą wyściółką, antypoślizgowe wykończenie na palcach i części chwytnej rękawicy, miękkie i elastyczne, dwukolorowe koloru czerwono żółtego (rozm. L) 100 par
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39800000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108754.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Max B.M. Kowalewscy, A. Omilian Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Gdańska 38A
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 132670.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129614.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132670.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.