Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Dostosowanie sposobu kształcenia do potr

Miasto Chełm

Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - Przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Data utworzenia: 2020-01-24T11:31:28.29

Data publikacji: 2020-01-24T12:11:07.747

Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

Ulica: Lubelska

Numer domu: 65

Numer mieszkania:

REGON: 11019823800000

Miejscowość: Chełm

Kod pocztowy: 22-100

Państwo: Polska

Województwo: lubelskie

Telefon: 82 5652070, 5652223, 5652232

Fax: 825 652 254

E-mail: monika.hurko@umchelm.pl

Biuletyn: 510014422-N-2020

Pozycja: 510014422-N-2020

Strona WWW: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia:

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): jednostaka samorządu terytorialnego

Nazwa nadana zamówieniu: Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - Przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Numer referencyjny: DIR-ZP.271.11.57.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.2. Zakres rzeczowy zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załacznik nr 1 do Informacji. Szczegółowy z zakres rzeczowy zamówienia okreslają; 1/ dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacją dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - stanowiąca za łącznik nr 2 do Informacji; 2/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zmieniające Polskie Normy przenoszące normy europejskie związane z wykonywaniem i odbiorem robót - stanowiące załącznik nr 3 do Informacji; 3/ istotne postanowienia umowy.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Chełm Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.